Kredyt czy pożyczka

Nie ma nic nagannego w pożyczaniu pieniędzy, pod warunkiem jednak, że przy podejmowaniu tego typu działań będziemy kierować się rozsądkiem.

Decyzja o wzięciu kredytu, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, może umożliwić nam zrealizowanie naszych celów, takich jak np. zakup niezbędnego sprzętu AGD, samochodu, wymarzonego mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną świadomość tego, czym jest kredyt, i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań, z pewnością będziemy rozsądniej podejmować decyzje i na bieżąco analizować swoją sytuację finansową.
Kredyt
Kredyt to kwota środków pieniężnych, którą instytucja finansowa (np. bank lub SKOK) zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, pod warunkiem, iż zostanie ona spłacona wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie.
Kredyt otrzymamy, gdy instytucja finansowa pomyślnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Będzie to oznaczać, że posiadamy realną możliwość comiesięcznej spłaty rat. Może się zdarzyć, że będziemy wnioskować o 10 tys. zł, a bank zaproponuje nam kredyt w wysokości jedynie 5 tys. zł, uzasadniając to naszą maksymalną zdolnością kredytową.
Pożyczka
W odniesieniu do kredytu bardzo często zamiennie używamy określenia pożyczka, jednak te pojęcia różnią się od siebie.Pożyczka regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, a udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy (Źródło: czasnafinanse.pl)

Najnowsze poradniki i artykuły
Projekt i wykonanie JMLnet.pl